Olet täällä

Kajaanin lyseon matematiikkaluokka

Kajaanin lyseon matematiikkaluokka

Palvelut

Kajaanin lyseon 

MATEMATIIKKALUOKKA

Matematiikkaluokan päätavoite on luoda myönteistä asennetta matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kohtaan ja korostaa niiden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Tarkoituksena on koota matematiikasta ja luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneita oppilaita opiskelemaan painotetusti kyseisiä aineita. Painoalueet ovat matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian opiskelussa. Matematiikkaluokan oppilaat opiskelevat yläkoulussa kaksi vuosiviikkotuntia enemmän matematiikkaa, kemiaa ja biologiaa kuin muut oppilaat. Opiskelussa pyritään hyödyntämään uuden opetussuunnitelman mukaisesti enemmän tietoteknisiä sovelluksia, minkä lisäksi oppilaat pääsevät tutustumaan lukion pitkään matematiikkaan.

Matematiikkaa ja luonnontieteitä tarvitaan ja niihin panostetaan

Kajaanin lyseossa aloitti syksyllä 1998 ensimmäinen matematiikkaluokka. Syksystä 1999 alkaen koulumme oli LUMA-pilottikouluna eli mukana valtakunnallisessa matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden kehittämishankkeessa. 

LUMA-aineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia.  Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt matematiikkaluokalle erillisen luma-aineita painottavan tuntijaon ja opetussuunnitelman.  Koululla on näin mahdollisuus kehittää opetusta ja opetusvälineistöä.

 

Matematiikkaluokan valintakoe pidetään pe 26.1.2018 Lyseon isossa salissa klo 9-11. Valinintakokeeseen ilmoittaudutaan pe 19.1.2018 mennessä koulujen kautta.

Matematiikkaluokkaa koskevat tiedotustilaisuus pidetään Lyseon auditoriossa ke 17.1.2018 klo 18.00. 

Lisätietoja antavat Lyseon matemaattisten aineiden opettajat 

Puh. 08 – 615 53044  (044-4214147)

 

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Matematiikkaluokalle valitut oppilaat opiskelevat matematiikkaa enemmän kuin normaaliluokilla olevat. Lisäksi ohjelmaan sisältyy LUMA-valinnaisainepaketti, joka sisältää biologiaa ja kemiaa. Seuraavassa matematiikkaluokan tuntijaossa on selvitetty yksityiskohtaisesti myös se, miten tuntimäärät poikkeavat muiden luokkien tuntimääristä.

Matematiikkaluokan tuntijako:

                                                      7.lk            8.lk            9.lk

Yhteiset aineet:

AI                                                 3                4                3

EN                                                2                2                3

RU                                               1,5             1,5             1

MA                                               4(3)           5(4)           5(4)

FK                                                2                3                3(2)

BG                                               2                3(2)           3

TT                                                1                1                1

UE, UO, ET                                  1                1                1

HY                                                2                2                3

MU                                               2                -                -               

 

KU                                                2                -                -

KO                                                3                -                -

KÄSITYÖ                                      3                -                -

LP, LT                                          2                3                2

OP                                               0,5             0,5             1

Yhteensä                                 31(30)        26(24)        26(24)

 

Valinnaisia                                                   4(6)           4(6)

                                               31(30)        30(30)        30(30)

 

Koulun muiden oppilaiden tuntijako näkyy suluissa.

Luma-aineita on enemmän ja muuta valinnaisuutta hieman vähemmän.