Olet täällä

Tilastotietoa

Kajaanin linnanrauniot

Kajaanissa on viime vuosina asunut noin 38 000 asukasta. Määrä on kuitenkin laskenut hienoisesti vuosittain. Väkiluvun lasku on ollut nopeampaa kuin Tilastokeskus ennusti vuonna 2012. (Lähde: Talousarvio 2016)

Kajaanin väestönmuutokset

Väestö osa-alueittain

Talousarviot

Kajaanin kaupungin talousarviot

Työllisyyskatsaukset – Kainuu

Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuille on koottu kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset.

Ely-keskus Kainuu

Tilastokeskus

Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi. Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija.

Tilastokeskus

Viimeksi muokattu

24.8.2017