Olet täällä

Tilastotietoa

Kajaanin linnanrauniot

Kajaanissa on viime vuosina asunut noin 38 000 asukasta. Määrä on kuitenkin laskenut hienoisesti vuosittain. Väkiluvun lasku on ollut nopeampaa kuin Tilastokeskus ennusti vuonna 2012. (Lähde: Talousarvio 2016)

Kajaanin väestönmuutokset

Väestö osa-alueittain

Tilastokeskus 26.1.2018: Väestön ennakkotilaston vuotta 2017 koskevien lukujen julkistus siirtyy. Väestön ennakkotilaston vuoden 2017 tietoja ei aiemmin ilmoitetusta poiketen julkisteta 31.1.2018. Tilaston vuotta 2017 koskevat korjatut luvut julkistetaan myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Lopulliset tilastot vuoden 2017 väestöstä julkaistaan 29.3.2017.

Talousarviot

Kajaanin kaupungin talousarviot

Työllisyyskatsaukset – Kainuu

Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuille on koottu kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset.

Ely-keskus Kainuu

Tilastokeskus

Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi. Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija.

Tilastokeskus

Viimeksi muokattu

26.1.2018