Olet täällä

Kaavoitus

Kajaanin kaupungin kaavoitus vastaa osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadinnasta ja muuttamisesta, maankäytön perusselvitysten laadinnasta, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelystä, poikkeamislupien valmistelusta ja on lisäksi mukana muussa rakentamisen ohjauksessa. Kaavat ohjaavat mm. toimintojen sijoittumista.

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä – toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelyä, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jonka kulkuun osalliset voivat monissa vaiheissa osallistua ja vaikuttaa. Kaavoja käsitellään ja kaavoista päätetään kaupungin ympäristöteknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää ja antaa lausuntoja poikkeamislupa-asioissa.

Ajankohtaista

Ympäristöministeriö kerää tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi kyselyllä asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Voit vastata kyselyyn otakantaa sivuston kautta: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/381/
tai suoraan linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/01C26F4D2E6E5892
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia ja se on avoinna 15.8.2019 asti.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaehdotus oli kaupunginhallituksen 29.1.2019 § 14 päätöksellä yleisesti nähtävänä 4.2.–17.3.2019 kaupungintalolla Kajaani Infossa, pääkirjastossa sekä kaavan verkkosivulla. Kaavaehdotuksen yleisötilaisuus pidettiin  13.2.2019  Kaukametsän opiston auditoriossa. Kaavaehdotukseen saatiin 17 lausuntoa ja 7 muistutusta, joihin laaditaan vastineet. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/keskustaajama-2035

Osayleiskaavojen muutos, poikkeamislupien päivityskaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä 13.8.–14.9.2018. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavojen muutokset 10.12.2018 § 68. Kaava on lainvoimainen 22.1.2019. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/osayleiskaavojen-muutos-poikkeamislupakaava

Linnankatu 12 (seurakunnan virastotalo), asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.9.2018 § 47. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/linnankatu-12

Äkälänniemen alueen osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.9. – 26.10.2018. Seuraavaksi laaditaan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin palautteisiin ja valmistellaan kaavaehdotus. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/akalanniemi

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon alueen osayleiskaava on tullut vireille kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä 13.2.2018. Alueelle ollaan tekemässä luonto- ja muinaisjäännösselvityksiä, minkä jälkeen aloitetaan kaavaluonnoksen valmistelu. Katso lisätietoja kaavasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/tikkapuro-heinimaki-parsansuo-oyk

Kontiosaari-Kuninkaanniemen alueen osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10 - 10.11.2017. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kontiosaari-kuninkaanniemi

 

Kaavoituksen kuulutukset:

Ilmoitustaulu

Kaavoituksen yhteystiedot:

Kaavoituksen yhteystiedot ja ajan varaaminen
 

 

Viimeksi muokattu

31.7.2019