Olet täällä

Kajaanin Välke

Kajaanin Välke on Kajaanin kaupungin,
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n,
Kainuun Nuotta ry:n,
Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n ja
Spartak Kajaani ry:n yhteishanke,
jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Kajaanin kaupunki.

Hankeen toiminta-aika on 3/2015 – 5/2017. Asiakastyö ja osatoteuttajien tekemä hanketyö päättyy 2/2017.

      

Euroopan unioni logo

                                   

  

Vipuvoimaa EU:lta

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logo

 

Kajaanin Välkkeessä kehitetään välityömarkkinatoimijoille yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuva toimintamalli, jonka tavoitteena on edistää työttömien asiakkaiden työllistymistä, kouluttautumista ja elämänhallinnan kohentumista. Samalla yhtenäistetään välityömarkkinoiden toimintamalleja, parannetaan välityömarkkinatoimijoiden osaamista koulutusten avulla sekä tuotteistetaan välityömarkkinoiden palveluja.

Välkkeen kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työttömät henkilöt.

Asiakkaat voivat ohjautua Välkkeeseen mm. TE-toimiston, Kainuun TYPin, Kajaanin kuntakokeilun, kuntouttavan työtoiminnan, aikuissosiaalityön ja yhdistysten kautta. Tarkoituksena on toteuttaa asiakkaan olemassa olevaa työllistymissuunnitelmaa ja etsiä tehostetusti reittejä kohti avoimia työmarkkinoita ja koulutusta.

Asiakkaan prosessi alkaa Välkkeen palvelukoordinaattorin luona alkukartoituksessa, jonka jälkeen asiakas etenee yksilöllisesti, omien tavoitteidensa mukaisesti Välkkeen palveluihin.

Välkkeen palveluita ovat:

  • työkokeilu tai palkkatukityö yhdistyksissä tai yrityksissä
  • työhönvalmennus
  • ryhmävalmennus
  • vankilatyö
  • koulutukset ja osatutkinnot
  • yrittäjävalmennus
  • työnetsijäpalvelu
  • palvelutarpeen ja työ- ja toimintakyvyn kartoitus Kumppaniksi ry:llä

 

Jokaisen Välkkeen asiakkaan prosessi on tavoitteellinen ja lopputuloksena on kirjallinen suunnitelma ja järkevä jatkopolku tulevaisuuteen.

VÄLKE-hankkeen kehittävä arviointi on valmistunut:

 

Person in charge

Viimeksi muokattu

23.2.2017