Olet täällä

Kaukametsän opiston sanataidekoulu

Monipuolinen kielen oppiminen luo perustan emotionaaliselle, esteettiselle ja älylliselle kasvamiselle.

Palvelut

Sanataidekerholaisia. Kuva Minna Härkönen

Kaukametsän sanataiteen opetuksen tavoitteena on perehdyttää oppija monipuolisesti sekä kirjallisuuteen että sen hyödyntämiseen oppijan omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussa.

Perusopinnoissa annetaan kokonaiskuva sanataiteen osa-alueista, jotka jaotellaan kolmeen ryhmään: kirjoittamisen taitoon perehdyttävät opinnot, lukemisen taitoon ja kirjallisuuteen perehdyttävät opinnot sekä puheen taitoon ja kuuntelemisen taitoon perehdyttävät opinnot. Opetus etenee kehämäisesti siten, että sisältöjä syvennetään ja laajennetaan vuosi vuodelta.

 

 Lisätietoja Pirjo Aunesluoma puh. 044 7100205, pirjo.aunesluoma(at)kajaani.fi

Vastuuhenkilö