Olet täällä

Kaukametsän opiston Kielten yksilö- ja pienryhmäopetus

Kielten yksilö- ja pienryhmäopetus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua opiston normaaleille kielikursseille tai jotka tarvitsevat tietyn kielitaidon osa-alueen kertaamista ja vahvistamista.

Palvelut

Kielten yksilo-ja-pienryhma.gif Kuva Anna Huusko

Kaukametsän opisto järjestää kielten yksilö- ja pienryhmäopetusta. Pienin kurssikokonaisuus on 10 oppituntia. Pienryhmässä  voi olla 2-5 opiskelijaa, joiden kielitaito on samalla taitotasolla. Jos tasoeroja on, opetus etenee alemmalla tasolla olevan mukaan.

Opetus järjestetään kursseina, joiden kesto ja hinta on kuvattu taulukossa:                                

Tunnit 10 12 15 16
Yksilöopetus 230 € 276 € 345 € 368 €
Pienryhmä 2 hlö 115 € 138 € 172,50 € 184 €
Pienryhmä 3 hlö 76,70 € 92 € 115 € 122,70 €
Pienryhmä 4 hlö 57,50 € 69 € 86,25 € 92 €
Pienryhmä 5 hlö 46 € 55,20 € 69 € 73,60 €

 

Yksilö- ja pienryhmäopetusta annetaan vain yksityishenkilöille. Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Kursseja ei voida laskuttaa yrityksiltä, yhteisöiltä tai julkishallinnolta. Kurssisisällöt ja aikataulut sovitaan erikseen opettajan kanssa. Opetus pidetään opiston tiloissa lukukausittain. Esteen sattuessa sovitut tunnit tulee peruuttaa suoraan opettajalle viimeistään 24 h ennen tunnin alkua. Muussa tapauksessa tunti katsotaan pidetyksi. Pitämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. Kurssimaksu sisältää materiaalikustannukset.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan opettajalle tai kielten suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläiselle.  Lisätietoja löydät opinto-oppaasta.

 

Lisätietoja

Eeva Kilpeläinen
Suunnittelijaopettaja
Kielet
044 71000207
eeva.kilpelainen(at)kajaani.fi

Vastuuhenkilö