Olet täällä

Nakertajan koulun 6A

Nakertajan koulun 6A 

Palvelut

Syksyn varpu. Kuva: Jaana Komulainen-Lepistö

LÄKSYSIVUT Nakertajan koulun 6A 

Tiedotuksia:  Perjantaina 24.11. on ruotsin koe! Lisätietoa kokeesta sivun alareunassa. Liikunnassa jatkuu lentopallo. Muista ottaa torstaisin suihkukamppeet mukaan!

Englanti 1-ryhmä:  Tiistaiksi 28.11: Opettele kpl 6 sanat hyvin (kaikki tai vain lihavoidut)! Tehtäväkirjasta s. 67 tehtävä 4, s. 68 tehtävä 5 ja s. 69 tehtävä 9.
Englanti 2-ryhmäSiirretty: Perjantaiksi 24.11: Tehtäväkirjasta s. 66 (Start). Suomenna kpl 6.
Ruotsi 1-ryhmäKoe perjantaina kappaleesta 3. Lisätietoa sivun alareunassa.
Ruotsi 2-ryhmäKoe perjantaina kappaleesta 3. Lisätietoa sivun alareunassa.
Äidinkieli: Ei läksyä.
Matematiikka: Torstain 23.11. tavoitekappale on 32 (eli tehtynä oppitunnin jälkeen).TEE MATEMATIIKKAA KOTONA!
YmpäristöoppiPerjantaiksi 24.11: Lue kappale 13. Opettaja tekee tunnilla 10 kysymystä!
Uskonto: Perjantaiksi 24.11 (eli on voimassa oleva läksy): Kertaa kpl 20 Hindulaisuus. Lue myös vihkomuistiinpanot.

Kokeet
- Ruotsin koe kappaleesta 3 on perjantaina 24.11. Koe pidetään klo 8.50-9.35 äidinkielen tunnilla. Kokeen pistemäärä on 58, joten se on suppeampi kuin edellinen koe kappaleista 1-2. Ohjeita ruotsin koeharjoitteluun:
1) Lue huolella kpl 3. Varmista, että ymmärrät lauseet suomeksi.
2) Lue hyvin kpl 3 sanat tehtäväkirjasta. Kokeessa tarvitaan myös aiemmin opittuja sanoja kpl 1-2.
3) Harrastukset ovat tärkeitä ja niitä kysytään kokeessa. Opettele harrastukset oppikirjan sivulta 32 (bildtorget).
4) Käy läpi tehtäväkirjan tehtäviä.
5) Opettaja jakoi keskiviikkona harjoittelumonisteet vastauksineen. Niistä on kokeessa todella paljon hyötyä!
 

Tietoa oppiaineiden opiskelusta

Matematiikka
1. Oppilaat etenevät jakson sisällä omaa tahtia. Jos oppilas tekee jakson ennen muita, hän tekee lisätehtäviä tai muita opettajan kanssa sovittuja tehtäviä. Jos intoa on, oppilas voi tehdä tehtäviä niin paljon kuin jaksaa. 
2. Koe on kaikilla yhtä aikaa. Koepäivämäärä ja -alue löytyy näiltä sivuilta.
3. Jokaisesta kappaleesta pitää tehdä ensimmäinen aukeama sekä toisen aukeaman kotitehtävät. Muut tehtävät ovat vapaaehtoisia.
4. Opettaja etenee opetuksessa määrättyä tahtia. Näiltä sivuilta löytyy tavoitekappale, jonka mukaan opettaja etenee.
5. Oppilas voi olla jakson sisällä vähän jäljessä, mutta kokeeseen mennessä jakso pitää olla tehtynä. 
6. Opettaja voi helpottaa joidenkin oppilaiden tehtävämäärää (sovitaan tunnilla tai huoltajan kanssa). 
7. Tarkistus: Jokainen tarkistaa tehtävät itse ipadeilla tai tarkistuskirjasta oppituntien aikana. Jokaiseen tehtävään pitää laittaa oikeinmerkki (väärin lasketut korjataan) tarkistuksesta. Myös vanhempi tai muu aikuinen voi tarkistaa oppilaan tehtäviä (merkitkää tarkistetut tehtävät esim. kuulakynällä).

Englanti Näitä ohjeita muokataan. Seuraa toistaiseksi opettajan antamia läksyjä ja ohjeita!
1. Englannin opiskelu tapahtuu opettajajohtoisesti. Ope siis antaa läksyt ja tarkistaa ne yhdessä luokan kanssa.
2. Viikon ensimmäiselle tunnille oppilaat pitää suomentaa kappale kotona (päähän tai vihkoon). Lisäksi tulee työkirjatehtäviä.
3. Viikon toiselle tunnille pitää opiskella kappaleen sanat, lukea kappale kotona ääneen sekä tehdä työkirjatehtävät. 
4. Suositus on, että oppilas opettelee kaikki kappaleen sanat. Mikäli englannin oppiminen on työlästä, oppilas voi opetella pelkästään tummat sanat. 
5. Jakson lopussa pidetään koe. Koe pidetään kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa kysytään koekappaleiden sanat (20 sanaa) + kuullunymmärtäminen. Toisessa osassa on varsinainen jaksokoe.
 

Viimeksi muokattu

23.11.2017