Olet täällä

Nakertajan koulun 6A

Nakertajan koulun 6A 

Palvelut

Syksyn varpu. Kuva: Jaana Komulainen-Lepistö

LÄKSYSIVUT Nakertajan koulun 6A 

Tiedotuksia:  Torstaina 11.1. on sisäliikuntaa (lentopalloa).
 

Englanti 1-ryhmä:  Tiistaiksi 16.1: Opettele hyvin prepositiot s. 85 (hyvin) ja tee s. 87 tehtävä 13.
Englanti 2-ryhmä: Perjantaiksi 12.1: Opettele hyvin sanat kpl 7 sekä tee tehtäväkirjasta kappaleesta 7 tehtävät 6, 11 ja 12.
Ruotsi 1-ryhmä: Perjantaiksi 12.1: Tehtäväkirjasta s. 106 ja s. 107 tehtävä 23.
Ruotsi 2-ryhmä: Maanantaiksi 15.1: Tehtäväkirjasta s. 106 ja s. 107 tehtävä 23.
Äidinkieli: Torstaiksi 11.1: Lue Välkky-kirjasta s. 28. Tee tehtäväkirjasta s. 16.
Matematiikka: Torstain 11.1. tavoitekappale on kpl 40.
Yhteiskuntaoppi: Keskiviikoksi 10.1: Tee monisteesta 10 tehtävä 4.
Uskonto: Ei läksyä.

Kokeet
-

 

Tietoa oppiaineiden opiskelusta

Matematiikka
1. Oppilaat etenevät jakson sisällä omaa tahtia. Jos oppilas tekee jakson ennen muita, hän tekee lisätehtäviä tai muita opettajan kanssa sovittuja tehtäviä. Jos intoa on, oppilas voi tehdä tehtäviä niin paljon kuin jaksaa. 
2. Koe on kaikilla yhtä aikaa. Koepäivämäärä ja -alue löytyy näiltä sivuilta.
3. Jokaisesta kappaleesta pitää tehdä ensimmäinen aukeama sekä toisen aukeaman kotitehtävät. Muut tehtävät ovat vapaaehtoisia.
4. Opettaja etenee opetuksessa määrättyä tahtia. Näiltä sivuilta löytyy tavoitekappale, jonka mukaan opettaja etenee.
5. Oppilas voi olla jakson sisällä vähän jäljessä, mutta kokeeseen mennessä jakso pitää olla tehtynä. 
6. Opettaja voi helpottaa joidenkin oppilaiden tehtävämäärää (sovitaan tunnilla tai huoltajan kanssa). 
7. Tarkistus: Jokainen tarkistaa tehtävät itse ipadeilla tai tarkistuskirjasta oppituntien aikana. Jokaiseen tehtävään pitää laittaa oikeinmerkki (väärin lasketut korjataan) tarkistuksesta. Myös vanhempi tai muu aikuinen voi tarkistaa oppilaan tehtäviä (merkitkää tarkistetut tehtävät esim. kuulakynällä).

Englanti Näitä ohjeita muokataan. Seuraa toistaiseksi opettajan antamia läksyjä ja ohjeita!
1. Englannin opiskelu tapahtuu opettajajohtoisesti. Ope siis antaa läksyt ja tarkistaa ne yhdessä luokan kanssa.
2. Viikon ensimmäiselle tunnille oppilaat pitää suomentaa kappale kotona (päähän tai vihkoon). Lisäksi tulee työkirjatehtäviä.
3. Viikon toiselle tunnille pitää opiskella kappaleen sanat, lukea kappale kotona ääneen sekä tehdä työkirjatehtävät. 
4. Suositus on, että oppilas opettelee kaikki kappaleen sanat. Mikäli englannin oppiminen on työlästä, oppilas voi opetella pelkästään tummat sanat. 
5. Jakson lopussa pidetään koe. Koe pidetään kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa kysytään koekappaleiden sanat (20 sanaa) + kuullunymmärtäminen. Toisessa osassa on varsinainen jaksokoe.
 

 

Viimeksi muokattu

10.1.2018