Olet täällä

Mitäs duunaat - Kohtaamisia urapolulla

Tapahtuma, joka tukee ja antaa vinkkejä, jos urapolkusi on epäselvä, ammatinvaihto on edessä, työssäsi tai opiskelussasi on motivaatio-ongelmia. Opinnot on ehkä joskus keskeytyneet, et tiedä, miten jatkaisit opintoja tai mihin ammattiin suuntautuisit tai olet muuten kiinnostunut muista vaihtoehdoista. Urasuunnittelu on prosessi, mikä muuttuu elämän eri vaiheissa. Se on jatkuvaa itsensä kanssa keskustelua ja kehittämistä.

 

Mitäs duunaat

Mitäs duunaat - Kohtaamisia urapolulla tapahtuma ti 21.8.2018 klo 13.00 – 17.00 Ohjaamo Nupassa, Asemakatu 2, Kajaani

Tapahtumassa sinua jelppivät

 

Työpaikat
 

Tapahtumassa mahdollista hakea työpaikkaa esim Kainuun Soteen, KAREST kertoo etenkin työlupa-asioista, mitkä ovat tärkeitä maahanmuuttajille ja keikkatyöläisille. Maakunnan henkilöstöä kertoo omista urapoluistaan ja TE-toimiston erilaisia palveluita voidaan esitellä laajasti.

Kainuun sote rekry https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/rekrytoinnin-yhteystiedot

Kainuun sote tuottaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut seitsemälle Kainuun kunnalle. Olem­me Kai­nuun suu­rin työ­nan­ta­ja, jo­ten työn­te­ki­jäl­le voi­daan tar­jo­ta mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä se­kä jous­ta­vat työa­jat ja hy­vät työ­suh­de-edut. Tar­vit­sem­me jouk­koom­me eri­tyi­sa­lo­jen osaa­jia eri puo­lil­le Kai­nuu­ta.

Kairest Oy https://www.kairest.fi/

Kairest Oy on monipuolinen ja luotettava henkilöstöpalveluyritys. Tarjoamme asiakasyrityksillemme kokonaisvaltaisia henkilöstöratkaisuja aina työntekijöiden välittämisen sekä suorarekrytoinnin kautta työntekijöiden koulutukseen sekä taloushallinnon palveluihin. Toimimme valtakunnallisesti useilla eri aloilla. Vahvin osaamisemme kiteytyy palvelualoihin, taloushallintoon, rakennusalalle sekä teollisuuteen.

Maakunta Osuuskauppa https://www.s-kanava.fi/web/maakunta/etusivu

Osuuskauppa Maakunta on monialayritys, jonka omistavat n. 35 000 kainuulaista asiakasomistajaa. Maakunta-konsernin toimialoja ovat päivittäis- ja käyttötavarakauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä polttonestekauppa. Maakunta on liikevaihdoltaan suurin Kainuuseen rekisteröity yritys. Maakunta toimii koko Kainuun alueella ja on liikevaihdoltaan suurin Kainuuseen rekisteröity yritys. Maakunta työllistää Kainuussa n. 450 ihmistä.

Maakunnan pistellä tapaat Saran, Nooran ja Ollin. He opiskelevat parhaillaan työn ohessa esimiestaitoja S-Päällikkö-valmennuksessa. Heiltä voit kysyä kokemuksia koulutuksesta, oman työuran kehittymisestä ja työelämän tulevaisuuden näkymistä.
 
https://www.youtube.com/watch?v=BkxV6pl-yug

RekryKainuu http://www.kainuunetu.fi/rekrykainuu        

RekryKainuu https://rekrykainuu.fi/  RekryKainuu -hanke edistää työntekijöiden ja avointen työpaikkojen kohtaamista. Toiminnalla halutaan tavoittaa työn ja opiskelujen perässä Kainuusta muuttaneita nuoria ja varttuneempia ammattilaisia sekä Kainuussa opiskelevia, valmistumassa olevia opiskelijoita sekä työttömiä tekijöitä. RekryKainuu on Kainuun liiton ja Kainuun Etu Oy:n yhteishanke (2017 - 2019), jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

TE-toimisto http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Työpaikat, työvoimakoulutukset, yrittäjyys, EURES-työpaikat, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Uravalmennukset, työnhakuvalmennukset, ohjaukset ja muu tuki 

 

Monenlaista keskustelu-, ohjaus- ja valmennusapua. Tapahtumassa myös CV-vinkit , hakemukset ja haastatteluharjoituksia sekä kokemuksia oppisopimuksesta.

Ammatinvalinnanohjaus > ammatinvalintapsykologi (TE-palvelut) http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Ammatinvalinnanohjaus on pääasiassa keskustelua, jossa pohditaan asiakkaan koulutus- ja uravaihtoehtoja. Ohjaukseen voi keskustelun lisäksi sisältyä myös mm. ammatinvalintatestejä ja kotitehtäviä. Tavoitteena on tukea asiakasta hänen ratkaisuissaan.

Cimson koulutuspalvelut https://www.cimsonkoulutuspalvelut.fi/ 

Cimson koulutuspalvelut keskittyy erityisesti yrittäjien ja työuraansa tukea tarvitsevien valmentamiseen. 

Kumppaniksi ry http://www.kumppaniksi.fi/?p=9

Kumppaniksi ry on seutukunnallisesti merkittävä ja ammattitaitoinen organisaatio työhön ja koulutukseen tähtäävässä valmennuksessa / kuntoutuksessa. Tätä työtä se toteuttaa yhteistyössä alueen viranomaisten ja muiden kuntoutustoimijoiden kanssa.

KoulutusAvain Oy http://www.koulutusavain.fi/

Koulutusavain Oy on kajaanilainen perheyhtiö, joka tarjoaa uravalmennusta eri-ikäisille erilaisissa elämänvaiheissa oleville asiakkaille, joiden tavoitteena on mm. selkiyttää ammatinvalintaa, alan – tai ammatinvaihto, paluu työelämään tai ensiaskel työelämään. Lisätietoja saat Kainuun TE-toimistoista tai Koulutusavaimelta Riitta Romppainen p. 0400 709 578 tai riitta.romppainen(at)koulutusavain.fi

Kuntouttava työtoiminta http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/tyollisyys/kuntouttava-tyotoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, eikä se korvaa työ- tai virkasuhteessa tehtävää työtä. Työtoiminnan jakson pituus on vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta. Päivittäinen työtoiminta aika on
4 - 8 tuntia päivässä, 1 - 4 päivänä viikossa.

Ohjaamo Nuppa http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/nuoriso/ohjaamo-nuppa

Ohjaamo Nuppa on suunnattu alle 30-vuotiaille, jotka pohtivat omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja asioita.

  • tulevaisuus askarruttaa
  •  koulutus tai työpaikka on hakusessa
  •  urasuunnittelu on hukassa
  •  tarvitaan apua sosiaalisiin valmiuksiin ja elämänhallintaan
  •  vapaa-ajan mahdollisuudet mietityttävät
  • oma jaksaminen tai läheisen tilanne huolestuttaa
  • asioinnit virastoissa ovat hankalia tai
  • kaipaa vain hetken keskustelua aikuisen kanssa 

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu http://www.cimo.fi/ohjelmat/euroopansolidaarisuusjoukot tai  https://europa.eu/youth/solidarity_en    17-30-vuotiaille suunnattu ohjelma  vapaaehtoistyöhön tai työ- tai harjoittelupaikkaan Euroopassa

Spring House https://www.staffpoint.fi/

 Keskittyy työvoima- ja urapalveluihin sekä henkilöstövalmennukseen

Valmennuskeskus Public https://www.valmennuskeskuspublic.fi/

Valmennuskeskus Public on valmennusalan perheyhtiö, joka tarjoaa koulutus-, valmennus-, työnvälitys- ja kuntoutuspalveluja. Osaamisemme perustuu pitkään kokemukseen ja monialaiseen asiantuntijuuteen, jota pyrimme jatkuvasti kehittämään eteenpäin. Työelämä ja siihen liittyvät koulutustarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa, mihin vastaaminen on meille tärkeää.

Varusmiestoimikunta ja sos.kuraattori  https://maavoimat.fi/kainuun-prikaati/varusmiehena-meilla  Tästä linkistä löytyvät varusmiestoimikunta ja sosiaalikuraattorit.
Sekä Kainuun Prikaati https://maavoimat.fi/kainuun-prikaati  ja Puolustusvoimat  https://puolustusvoimat.fi/etusivu  

Oppilaitokset
 

Opastavat opintojen aloittamisessa, etenemisessä tai keskeytyneissä opinnoissa. Perusopintoja voi  suorittaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tai polkuopintoina.

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA http://www.aikopa.fi

Avoin ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutukset, erikoistumiskoulutukset ja työyhteisöjen kehittäminen.
Toimintaa ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus.

Kainuun ammattiopisto https://www.kao.fi/

VALMA > antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto.

Oppisopimus > Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja Kainuun ammattiopiston oppisopimuspalvelun yhteistyössä järjestämää koulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia.

Ammatillinen koulutus > https://www.kao.fi/hakijalle/nuorten-koulutus/

Edukai Oy: ammattipätevyydet, jatkokoulutukset, ADR ja korttikoulutukset

Kainuun Opisto https://www.kainuunopisto.fi/

Monipuolisesta opinto-, koulutus- ja kurssitarjonnasta löydät juuri sinulle soveltuvia aiheita.
Aikuisten perusopetus
Kymppi luokka alkaa elokuussa
Suuntana kasvatusala
Oikeustieteen opintolinja
Musiikinopintolinja
Poliisikoulun pääsykokeisiin valmentava koulutus
Suuntana sosiaali- ja terveysala

Kajaanin ammattikorkeakoulu https://www.kamk.fi/fi
 
Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuu asiantuntijoilta viidellä eri alalla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, luonnontieteiden alalla, tekniikan ja liikenteen alalla, sosiaali-, terveys ja liikunta-alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.
Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa AMK-tutkinnon päivä- tai monimuotokoulutuksena. Lisäksi voit opiskella sekä Ylemmän AMK-tutkinnon tai suorittaa tutkintoja myös englanniksi.
https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle

Kaukametsä http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressi-ja-kulttuurikeskus-kaukametsa/kaukametsan-opisto

Opetuksessa korostuvat vapaan sivistystyön periaatteet: Toiminnalla tuetaan monipuolista yksilöllistä kehittymistä, kykyä toimia yhteisöissä, tasa-arvon edistämistä ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Kaukametsän opinto-opas 2018-2019
https://www.isoverstas.fi/virtuaalijulkaisu/index2.php?get_content=1529922674

Ohjaamo Nuppa

Asemakatu 2
Kajaani

Tapahtumassa on kahvio. (KTY ry:n) varaa käteistä mukaasi

Neuvokki 044 4214 373 ma-pe klo 9-16
Tapahtuman lisätiedot nuorisopalvelut Tuovi Johansson-Huusko 044 4214 358
TE-toimisto Taina Loukusa 029 5039 025
Ohjaamo Nupan koordinaattori Kirsi Huotari 044 4214 357

Viimeksi muokattu

17.8.2018