Olet täällä

Laadunhallinta- ja ympäristöohjelma

Laatupolitiikka luo yhteisen perustan koko Mamsellin toiminnalle. Laatupolitiikassamme on kuusi peruselementtiä. Mamsellin toiminnassa vuonna 2019 huomioidaan ympäristönäkökulmat ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Kestävän kehityksen sitoumus2

 

Laatupolitiikka

 

Laatupolitiikassamme on kuusi peruselementtiä:

 1.  Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on Mamsellin menestymisen edellytys.
 2. Toimintaamme ohjaa alan lainsäädäntö, tehdyt sopimukset, muut velvoitteet sekä Mamsellin arvot.
 3. Toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.
 4. Mamsellissa näemme laadun kokonaisvaltaisena, osana jokapäiväistä toimintaa.
 5. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
 6. Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijä, jolla varmistamme asiakkaiden tyytyväisyyden toimintaamme. Mamsellin laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Ympäristöohjelma 2019

 

Mamsellin toiminnassa vuonna 2019 huomioidaan seuraavat ympäristönäkökulmat:

 • Käytämme ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita.
 • Annostelemme siivousaineet ohjeiden mukaisesti ja seuraamme niiden kulutusta.
 • Tavoitteenamme on vähentää tarjoilu- ja lautashävikkiä yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • Lisäämme kasvisruokatarjontaa ja korvaamme riisin kotimaisilla energialisäkkeillä.
 • Pidämme yllä ympäristötietoisuutta suorittamalla ympäristöpassit.