Olet täällä

4.9.2019 - 17:03

Vesilain mukainen päätös

Pohjavedenpinnan alentaminen louhosalueelta ja kuivanapitovesien johtaminen laskuojaa pitkin Karankajokeen, Kajaani

Uusimmat

20.9.2019
Tukes on kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt Tyynelää koskevan kaivoslupahakemuksen. Asiakirjat ovat nähtävillä Kajaani Infossa...