Olet täällä

9.9.2019 - 17:55

Valtatien 5 parantaminen välillä Häikiömäentie - Losotörmäntie, Kajaani

Tiesuunnitemaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävä Kajaani Infossa.

Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503annetun laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Kajaanin kaupungin Infossa, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.
Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja ne on toimitettava Kajaanin kaupungille ennen nähtävänäoloajan 11.9.-10.10.2019 päättymistä osoitteeseen:

Kajaanin kaupunki
PL 133
87101 KAJAANI

Kajaanin kaupunginhallitus

Uusimmat

20.9.2019
Tukes on kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt Tyynelää koskevan kaivoslupahakemuksen. Asiakirjat ovat nähtävillä Kajaani Infossa...