Olet täällä

26.2.2019 - 8:06

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedoksiantokuulutus

Sopenjärven luonnonravintolammikon ennallistaminen, Kajaani

Uusimmat

20.3.2019
Ennakkoäänestys toimitetaan ke 3.4. – ti 9.4.2019 välisenä aikana ja äänestyspaikat näkyvät tarkemmin liitteestä. Henkilön on ilmoitettava halustaan...
14.3.2019
Kainuun ELY-keskus ilmoittaa Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta