Olet täällä

31.7.2017 - 8:38

Kuulutus tontinjaon muutoksesta

Kiinteistöinsinööri on hyväksynyt 28.7.2017 tontinjaon muutoksen eräille kiinteistöille

Uusimmat

12.7.2018
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna...
26.6.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnistynyt Kainuussa maakuntavaltuuston päätöksellä 1.6.2015...