Olet täällä

7.10.2019 - 14:06

Kuulutus toiminnan laajentamisesta Majasaaren jätekeskuksessa -hankkeesta

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi on toimittanut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Majasaaren jätekeskuksen laajentamista koskevasta hankkeesta.

Uusimmat

4.11.2019
Kajaanin kaupungingeodeetti on 4.11.2019 § 4 hyväksynyt tonttijaon kiinteistölle 205-407-9-27 (Joutsenpolku 7).