Olet täällä

5.3.2020 - 15:07

Kuulutus päätöksen antamisesta Terrafame

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.3.2020 koskee Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöistä aiheutuvien vahinkojen selvitystä ja korvaamista.

Uusimmat

6.4.2020
Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman ...