Olet täällä

6.6.2019 - 17:11

Kuulutus maa-aineslupahakemuksista (Kuljetus Janne Leskinen Oy)

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolle on toimitettu kaksi maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaiset maa-aineslupahakemusta hiekan ottamiseen.

Uusimmat