Olet täällä

9.3.2020 - 12:22

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta (Morenia Oy:n konkurssipesä)

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolle on toimitettu maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n mukainen maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus.

Uusimmat

6.4.2020
Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman ...