Olet täällä

2.11.2020 - 11:14

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa (yhteislupaa) kallion ottamiseen ja louhintaan sekä murskaukseen tilalla Kajaanin valtionmaa RN:o 205-893-10-1, Parsikankaan kallioalueella

Uusimmat