Olet täällä

3.3.2017 - 7:54

Kainuun Ely-keskus on antanut lausunnon Terrafame Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kaivostoiminnan jatkamisesta ja kehittämisestä tai vaihtoehtoisesta sulkemisesta

Terrafame Oy (jatkossa Terrafame) on toimittanut 21.11.2016 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (jatkossa Kainuun Ely-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitetun yhteysviranomaisen lausunnon antamista varten ympäristövaikutusten arviointiohjelman Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisesta

Uusimmat