Olet täällä

Kotiäänestys

Henkilöllä, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on oikeus kotiäänestykseen.

Äänestys järjestetään maanantaina 3.4.2017 kullekin äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana. Myös omaishoitajalla on oikeus kotiäänestykseen hoidettavan ohella.

Henkilön on ilmoitettava halustaan kotiäänestykseen keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö. Ilmoituslomakkeita saa kaupungintalon Infosta ja osoitteesta www.kajaani.fi/vaalit. Ilmoitukset puhelimitse voi tehdä Pirjo Juntuselle puh. 044 7100 777. Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.