Olet täällä

Nuoret

Etsivä nuorisotyö on suunnattu 16-29 vuotiaille Kajaanissa, Ristijärvellä ja Pyhännällä asuville nuorille. Palvelun ensisijaisena tehtävänä on auttaa...
Taideoppilaitoksena Kainuun musiikkiopiston tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta sekä antaa...
Kajaanin sairaalakoulu tarjoaa perusopetusta Kainuun keskussairaalassa hoidossa oleville peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. ...
Lapsille suunnattua käsityön taiteen perusopetusta annetaan Kaukametsän opiston Visuaalisten taiteiden koulussa. Käsityökoulun kursseilla voi...
Kaukametsän sanataidekoulu on seitsemän vuotinen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusopintojen laajuista opetusta antava oppilaitos.
Erityisnuorisotyö, tehostettu nuorisotyö, päihdetyö ja ryhmäyttämiset ovat kohdennettua nuorisotyötä.
Kajaani tunnetaan koulutuskaupunkina. Korkeakoulutasoista opetusta tarjoavat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Aikopa...
Lohtajan ja Huuhkajanvaaran nuorille, järjestöille ja yhdistyksille sekä alueen asukkaille kokoontumispaikka
Nuorisopalvelut järjestää koululaisten lomien aikana retkiä, kursseja, tapahtumia ja leirejä yhdessä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Maahanmuuttajaopetukseen sisältyvät valmistava opetus, maahanmuuttajaoppilaiden tukiluokat, Suomi toisena kielenä -opetus ja oman äidinkielen opetus...
Nuorisotyö tukee nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia kodin ja koulun rinnalla.
Nuorisotalot ovat lasten ja nuorten kokoontumispaikkoja. Kajaanissa on yhteensä kuusi nuorisotilaa: Holari Hauholan koulun yhteydessä, Lohtajan ja...
Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin Kajaanin kaupungissa!
Kajaanissa on 13 peruskoulua eri puolilla kaupunkia.
Työllistämistä toteutetaan Kajaanissa yhteistyössä ja asiakaslähtöisesti.