Olet täällä

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Pietarin päivä Kauppatorilla
Yleisötilaisuuden järjestämisen luvat ja ilmoitukset

Yleisötilaisuuden järjestäminen vaatii muun muassa tapahtuman koosta, luonteesta ja sijainnista riippuen erilaisia lupia, ilmoituksia ja muita järjestelyjä. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia näiden hoitamisesta riittävän ajoissa ennen tapahtumaa. Tähän listaan on koottu yleisimpiä tarvittavia lupia ja ilmoituksia. Huomioithan kuitenkin, että tapahtuman luonteen mukaan voidaan tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia kuin tässä mainitut.

  1. Varmista maanomistajan lupa ja tienkäyttölupa.

Kaupungin omistamat yleiset alueet, tiet ja puistot: lisätietoa kaupungin Varikolta, maanomistajan/tiealueenkäyttölupa, Matti Nousiainen, puh. 044 7100 176 tai matti.nousiainen(at)kajaani.fi ja Pekka Kolehmainen, puh. 044 7100 651 tai pekka.kolehmainen(at)kajaani.fi.

Katso myös katu-, puisto- tai muun yleisen alueen vuokraaminen: http://www.kajaani.fi/palvelut/katualueen-vuokraaminen.

  1. Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kirjallisesti poliisille vähintään viittä vuorokautta ennen.

Tarpeen ainakin suurissa tapahtumissa, poliisi arvioi myös järjestyksenvalvojien tarpeellisuuden. Lisätietoja Poliisilta ja lupapalvelut Oulun poliisilaitokselta, puh. 0295 416 571

  1. Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitus viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, mikäli tilaisuudessa myydään tai luovutetaan elintarvikkeita.

Ympäristöterveydenhuolto hoitaa lisäksi ympäristöhygieenisen-, käymälätarpeen mitoituksen- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan, lisätietoja Ympäristöterveydenhuollosta.

  1. Yleisötilaisuudesta on laadittava pelastussuunnitelma ja esitettävä se pelastusviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Pelastussuunnitelma on laadittava tietyt kriteerit täyttäen, lisätietoja ja valmiita lomakepohjia Kainuun pelastuslaitokselta ja neuvonnasta 08 6155 3100

  1. Muita viranomaisia, joihin tulee olla tarvittaessa yhteydessä yleisötilaisuutta järjestettäessä:

Äänentoistolaitteita käytettäessä meluilmoitukset, lisätietoja ja lomake meluilmoituksen tekemiseen: http://www.kajaani.fi/palvelut/melu tai ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, puh. 044 7100 597 tai paula.malinen(at)kajaani.fi.

Musiikin julkiseen esittämiseen lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta, puh. (09) 681 011

Jätehuolto on suunniteltava ja järjestettävä kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti, lisätietoja: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/jatevedet.

Alkoholin anniskelu vaatii aina anniskeluluvan. Lupaa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, http://www.avi.fi/web/avi/avi-pohjois-suomi, vaihde: 0295 017 500

Ilotulitukset, tavara-arpajaisluvat, mielenosoitukset, rallikilpailut ja tien sulkulupa, lisätietoja poliisin sivulta: http://www.poliisi.fi/luvat/.

 

Muista myös, että tapahtumajärjestäjä tai luvan saaja:

Vastaa siitä, että liikenteenohjaus toteutetaan poliisin ohjeiden mukaisesti sekä tiedottaa ja opastaa riittävästi poikkeuksellisista järjestelyistä.

Turvaa kiinteistöille ajon, pelastusreittien avoimuuden ja tiedottamisen tapahtumasta aiheutuvista poikkeusjärjestelyistä.

Huolehtii ympäristön siistiydestä ja siivoamisesta sekä vastaa alueelle, pinnoitteille tai rakenteille mahdollisesti aiheutuneista vaurioista tai haitoista.

Vastaa ulkomainontaan liittyvistä luvista.

Selvittää käytettävien rakenteiden, varusteiden tai laitteiden luvanvaraisuuden ja hakee tarvittavat luvat, kts. Yleisimmät luvat ja niiden hakeminen.

 

Lisätietoja tapahtuma-alueista ja niihin liittyvistä rajoituksista ja huomioitavista seikoista löytyy tapahtuma-aluekorteista.

Suurta tapahtumaa järjestettäessä tulee olla yhteydessä yllä oleviin viranomaisiin riittävän ajoissa, vähintään 2 kuukautta ennen tapahtumaa.