Olet täällä

Veden laatu

Talousveden laatu

Kajaanin vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen.

water-243910_960_720.jpg

Kajaanin Veden vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 7380 kiinteistöä ja liittymiä käyttää noin 35 000 henkilöä. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimittava talousvesi on laadultaan hyvää.

Veden laatua valvotaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti oman käytönvalvonnan, pohjavesilupiin liittyvän valvonnan ja terveydensuojeluviranomaisten suorittaman valvonnan kautta. Verkostoon pumpattavan veden laadun tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asetuksessaan (1352/2015) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousveden viranomaisvalvonta-analyysit teetetään ulkopuolisessa laboratoriossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 26.11.2015

 

Talousvesitutkimus Kajaanin Vesi -liikelaitos:

 

Käyttötarkkailun tulokset: 

 

Vesihuoltoverkostojen ja -laitosten toimintavarmuutta tarkkaillaan automaatio-/ käyttöjärjestelmän avulla omavalvontana 24 h vuorokaudessa.

Last updated

8.6.2020