Olet täällä

28.11.2017 - 10:22

Kajaanin Vesi -liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin

Vesilaitosyhdistys on syyskuun lopussa 2017 julkaissut vuosittaisen yhteenvetoraportin Venla-tunnuslukujärjestelmään liittyneiden 111 vesihuoltolaitoksen 18 tunnusluvusta vuosilta 2014–2016. Kajaanin Vesi -liikelaitos on ollut raportissa mukana vuodesta 2012 alkaen

Vesihuoltolaitokset syöttävät omat tietonsa järjestelmään kevään aikana edellisvuoden tilinpäätöstiedoista ja muista toteutuneista arvoista. Järjestelmä laskee lähtötiedoista tunnusluvut ja Vesilaitosyhdistys kokoaa valituista tunnusluvuista vertailuraportin. Tunnuslukujärjestelmässä olevat vesihuoltolaitokset on jaettu laskutetun vesimäärän perusteella kolmeen luokkaan: pienet laitokset (< 250.000 m3/v), keskisuuret laitokset (250.000–1.000.000 m3/v) ja suuret laitokset (> 1.000.000 m3/v). Kajaanin Vesi -liikelaitoksen 18 tunnuslukua verrataan Tunnuslukuraportin 2016 vastaaviin tunnus-lukuihin sekä lisäksi suuriin laitoksiin kuuluvana myös suurten laitosten vuoden 2016 arvoihin.

Väärä Scaldin tunniste ID.

 

- Veden ja jäteveden käsittelyyn liittyvissä tunnusluvuissa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tunnusluvut ovat raportin keskiarvoja parempia.
- Liittymisasteet vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin ovat Kajaanissa suuremmat kuin raportissa keskimäärin.
- Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatun veden määrästä (18,9 %) on kutakuinkin raportin keskiarvon mukainen.
- Vuotovesien osuus kokonaisjätevesimäärästä on keskiarvoa suurempi.
- Veden ominaiskulutus (l/as/vrk) on Kajaanissa keskimääräistä vähäisempää.
- Vesihuollon tuottamisen kustannukset laskutettua vesimäärää kohti ovat Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa pienemmät kuin vesihuoltolaitoksissa keskimäärin.
- Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikeylijäämä on keskimääräinen, mutta pienempi kuin suurten laitosten keskiarvo.
- Perusmaksutulojen osuus vuotuisista maksutuloista on suurempi kuin vesihuoltolaitoksissa keskimäärin.
- Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostojen asukastiheydet (verkosto-m/asukas) ovat lähellä suurten laitosten keskiarvoa, pienemmät kuin vesihuoltolaitosten keskiarvot.
- Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostojen tuottavuus (laskutettu-m3/verkosto-m) on vesihuoltolaitosten keskiarvon tasolla mutta suurten laitosten keskiarvoa alhaisempi.

Uusimmat