Olet täällä

Julkaisut

Pääset tutustumaan vesihuoltoon ja Kajaanin Vesi -liikelaitosta koskeviin julkaisuihin.

 


Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintakertomukset.


Elämän virta

Dosentti Petri Juutin, DI Riikka Rajalan ja dosentti Tapio Katkon kirjoittama historiateos, jossa on kuvattu Kajaanin kaupungin vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historiaa.

Elämän virta – Kajaanin Veden historia


Vesihuollon kehittämissuunnitelma

 


Ajankohtaisia julkaisuja

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi -liikelaitos osallistuvat parillisina vuosina teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyyn, jonka toteuttaa FCG Konsultointi Oy.
Tutkimuksessa oli tänä vuonna mukana 23 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2018 kyselyn vastaajiksi valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä 800 yli 18-vuotiasta henkilöä. Kajaanilaisten vastausprosentti oli 30 %.

 

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kesäkuussa 2016 Vesilaitosyhdistyksen julkaisema vertailu osoittaa, että Kajaanissa veden hinta on maan keskiarvoa alhaisempi.

 

Vesilaitosyhdistys on syyskuun lopussa 2017 julkaissut vuosittaisen yhteenvetoraportin Venla-tunnuslukujärjestelmään liittyneiden 111 vesihuoltolaitoksen 18 tunnusluvusta vuosilta 2014-2016.

 

Talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. Talousveden laatua koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja laadun valvonnasta vastaavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Talousveden laadunvalvonta