Olet täällä

Julkaisut

Kajaanin Vesi -liikelaitosta koskevat julkaisut.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintakertomukset:

 

Dosentti Petri Juutin, DI Riikka Rajalan ja dosentti Tapio Katkon kirjoittama historiateos, jossa on kuvattu Kajaanin kaupungin vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historiaa.

Elämän virta – Kajaanin Veden historia

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi -liikelaitos osallistuvat parillisina vuosina teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyyn, jonka toteuttaa FCG Konsultointi Oy.
Tutkimuksessa oli tänä vuonna mukana 23 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2018 kyselyn vastaajiksi valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä 800 yli 18-vuotiasta henkilöä. Kajaanilaisten vastausprosentti oli 30 %.

 

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten 1.2. voimassa olleen taksan mukaisista maksutiedoista.

 

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain Venla-tunnuslukujärjestelmään liittyneiden vesihuoltolaitosten tunnusluvut.
Tunnuslukujen pohjalta on verrattu Kajaanin Veden tunnuslukuja muihin Vesihuoltolaitoksen tunnuslukuihin.

 

Talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. Talousveden laatua koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja laadun valvonnasta vastaavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Talousveden laadunvalvonta