Olet täällä

Veden tuotanto ja jäteveden käsittely

Veden tuotanto ja jäteveden käsittely

Käyttö-tulosyksikkö huolehtii vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten, paineenkorotuspumppaamoiden ja vesisäiliöiden sekä jätevedenpuhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden käytöstä, kunnossapidosta sekä korjaustöistä.

Käyttö-tulosyksikkö huolehtii lisäksi vedenottamoiden veden laaduntarkkailusta ja mittauksista, pohjavesitutkimuksista, jäteveden laaduntarkkailusta, vesistötutkimuksista ja lietteen käsittelystä sekä tiedotuksesta.

Tulosyksikön (ty) päällikkönä ja vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamon vastaavana hoitajana toimii tulosyksikön päällikkö.