Olet täällä

Julkaisut

Pääset tutustumaan vesihuoltoon ja Kajaanin Vesi -liikelaitosta koskeviin julkaisuihin.

 


Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintakertomukset.


Elämän virta

Dosentti Petri Juutin, DI Riikka Rajalan ja dosentti Tapio Katkon kirjoittama historiateos, jossa on kuvattu Kajaanin kaupungin vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historiaa.

Elämän virta – Kajaanin Veden historia


Kunnallistekniikan ja Kajaanin Veden rakentamiskohteet 2016

 


Vesihuollon kehittämissuunnitelma


Ajankohtaisia julkaisuja

Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala osallistuivat yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytytkimukseen, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiä palveluja kohtaan.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 27 kuntaa.

 

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kesäkuussa 2016 Vesilaitosyhdistys on julkaissut vertailun maksutiedoista 1.2.2016 voimassa olleen taksan mukaisena.
Vertailu osoittaa, että Kajaanissa veden hinta on maan keskiarvoa alhaisempi.

 

Talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. Talousveden laatua koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja laadun valvonnasta vastaavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Talousveden laadunvalvonta