Olet täällä

Jäteveden laatu

Jäteveden laatu

Kajaanin kaupungin jätevedet puhdistetaan Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla. Jätevedenpuhdistamoa on hoidettava niin, että saavutetaan mahdollisimman hyvä tutkimustulos.

1.1.2004 lähtien vesistöön johdettavan jäteveden fosforipitoisuus saa olla eníntään 0,5 mg/l. Pitoisuudet ja tehot on laskettava kolmen kuukauden keskiarvoina puhdistamolla. Jäteveden pH ja lämpötilaa mitataan jatkuvatoimisesti. Viemäriverkostoon johdettavan jäteveden määrää ja laatua tarkkaillaan neljännesvuosittain tapahtuvalla näytteenotolla.

Kajaanin kaupungissa on asukkaita noin 37 181, joista viemäröinnin piirissä noin 32 950. Asukaslukuun sisältyy Vuolijoen kirkonkylä sekä Otanmäen taajama, missä viemäröinnin piirissä on noin 1 350 asukasta. Vuolijoen taajaman jätevedet käsitellään Peuraniemen puhdistamolla. Otanmäki-Kajaani siirtoviemäri otettiin käyttöön kesäkuun 2014 puolivälissä.

Viemärien yhteispituus on noin 262 km. Viemäriverkoston rakentaminen on aloitettu 1921. Jäteveden pumppaamoita on 46 kpl. Viemäröinnin piiriin kuuluu teollisuuslaitosten lisäksi 20 koulua, 20 huoltoasemaa ja kylmänjakeluasemaa sekä 1 sairaala ja 1 terveyskeskus.

Peuraniemen puhdistamo

 

Peuraniemen puhdistamo on rakennettu v. 1975 mekaanis-kemialliseksi puhdistamoksi. Puhdistamoa on laajennettu v. 2003 biologisella suodatinlaitoksella. Välppäpesurit ja hiekanerotus on uusittu vuonna 2006. Puhdistamon välpät on uusittu vuonna 2012 ja lietteenkäsiteely on uusittu vuoden 2013 aikana. Vuonna 2015 on saneerattu yksi jätevedenpunppaamo. Jätevesiverkostoa on saneerattu noin 3,3 km.Puhdistamo on mitoitettu keskimääräiselle jätevesimäärälle 10 000 m3/d. Puhdistamolla on käsitelty vuonna 2015 jätevettä yhteensä  4 508 730 m3.

Peuraniemen jätevedenpuhdistuksen kuormitustarkkailun tulokset 2017-2019.

 

Additional info