Olet täällä

Hannu Leskinen

Johtava rakennustarkastaja

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu tulosyksikön esimies

Julkinen rakentaminen
Entisen Vuolijoen kunnan alueen rakentaminen, Laakajärven, Sopenjärven ja Kivijärven lomarakentaminen
Maa-ainesottoalueiden valvonta
Rakennetun ympäristön valvonta

Matkapuhelin
044 7100 243