Olet täällä

Ehdokasasettelu

Kuntavaaleissa valitaan Kajaanin kaupunkiin 51 valtuutettua. Lisäksi valitaan valtuute-tuille varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuiten-kin vähintään kaksi, mikäli ehdokkaita on ollut riittävästi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Kuntavaalit 9.4.2017 

VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ JA EHDOKASHAKEMUKSET

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään kunnassa valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli enintään 76 ehdokasta.

Valitsijayhdistysten ja puolueiden hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut em. asiakirjoja koskevat oikaisut on tehtävä viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen kello 16.00 sekä puolueen tai valitsijayhdistyksen, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen kello 12.00.

Hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia otetaan vastaan Kajaanin kaupungintalon 2. kerroksessa, kokoushuone Komulaisessa, osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia otetaan vastaan 20. – 28.2.2017 välisenä aikana arkisin viraston aukiolopäivinä kello 8.00 – 16.00. Asiakirjoja vastaanottavat vaalityöntekijä Pirjo Juntunen ja keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Tuija Aarnio. Asiakirjat voi toimittaa myös postitse em. osoitteeseen säädettynä määräaikana.

Vahvistetut ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävinä pe 10.3.2017 alkaen kaupungintalon Infossa.

Kajaanissa 10.2.2017

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA