Olet täällä

Aluelautakunta

Vuolijoen aluelautakunta aloitti toimintansa vuoden 2016 tammikuussa osana Kajaanin kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Aluelautakunta toimi määräaikaisena kokeiluna vuoden 2019 loppuun saakka ja toiminta vakinaistettiin 9.12.2019. Lautakunnan tehtävänä on edistää lähidemokratian periaatteita noudattaen asukkaiden osallistumista lähiympäristönsä asioiden päättämiseen, ohjaamiseen ja toteuttamiseen.
sirpap_joutsenet.jpg

Aluesihteeri tavattavissa:
Vuolijoen koululla parittomilla viikoilla perjantaisin klo 12-17, 31.1.2020 alkaen. Käynti liikuntasalin päätyovesta.
Otanmäen kirjastolla parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 12-17, 22.1.2020 alkaen.
Myös aamupäivälle voi halutessaan varata ajan numerosta 044 7100 313.

Alla olevassa linkeissä tietoa siitä, mitä Vuolijoen aluelautakunta suunnittelee alueen kehittämiseksi:

Vuolijoen Tiekartta helmikuu 2017 
Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma

Aluelautakunta toimii

Vuolijoen aluelautakunnan tavoitteina ovat myös:
- Tiivis yhteistyö alueella toimivien järjestöjen kanssa: on tärkeää, että alueen järjestöt toimivat jatkossakin aktiivisesti ja yhteistyössä
- Tasapuolinen Vuolijoen kk:n ja Otanmäen taajamien sekä alueen kylien kehittäminen
- Kylien ja yleensä asukkaiden näkemyksien huomioiminen aluelautakunnan toiminnassa
- Tiivis ja luottamuksellinen yhteys kaupungin hallintoon
- Rohkeus tehdä päätöksiä
- Keskinäinen luottamus Vuolijoen alueella
- Läpinäkyvyys ja avoimuus toiminnassa

Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue. Aluelautakunta toimii aluksi kokeiluna vuoden 2019 loppuun saakka. Tämän mahdollistaa uusi kuntalaki, joka antaa aluelautakunnalle virallisen lausunto-oikeuden kuntastrategiaan ja talousarviovalmisteluun sekä asioihin, joiden ratkaisuilla on huomattava vaikutus kuntalaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Toiminnan tulokset arvioidaan ja lautakunnan jatkamisesta päätetään tuolloin tehtävän arvioinnin perusteella.

Aluelautakunnassa on enintään yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten lukumäärä määräytyy toimialueen kylien määrän mukaan. Toimialueella on yhdeksän kylää: Koski, Kytökoski-Saaresmäki, Käkilahti, Kuusiranta, Ojanperä, Otanmäki, Ounas, Vuolijoki ja Vuottolahti.

Aluelautakunnan jäsenet

Esityslistat ja pöytäkirjat alkaen 2017

Esityslistat ja pöytäkirjat 2016

Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin – hanke

Aluelautakunnan toimintamallin ja alueen kehittämiseksi saatiin Oulujärvi Leader ry:n rahoitusta Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin -hankkeelle 1.3.2016-30.6.2017. Rahoitus myönnettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin -hankkeen projektipäällikkönä toimi FM Katimari Partanen. Hankkeen projektityöntekijänä toimi huhti-toukokuussa 2017 FM Eveliina Tervaniemi. Hankkeessa tehtiin palvelutarvekartoitus kesällä 2016. Vuolijoella tehty palvelutarvekartoitus tuotti runsaasti aineistoa Vuolijoen aluelautakunnan ja kylien kehittämistyöhön. Kartoituksen tuloksia on käytetty Vuolijoen kehittämis- ja toimintasuunnitelman laatimisessa. Vastanneet suhtautuvat positiivisesti siihen, että voisivat itse antaa pientä arjen tukea vapaaehtoisena. Monet alueen asukkaat ja kesäasukkaat kertoivat saavansa jo nyt apua, erityisesti maksutonta apua.

Kartoituksen perusteella Vuolijoen alueella olisi palvelujen ostotarvetta esimerkiksi huolto- ja pihaosaamiselle. Kylä- ja mökkitalkkareilta tarvitaan esimerkiksi puunkantoa ja nurmikonleikkuuta. Myös loma-asukkaille on tärkeää saada palveluja, kuten lumet luotuna ja lämmitetyt asunnot. Voisitteko tulevaisuudessa tarjota jotain palvelua yrittäjänä tai muuten? Tähän kysymykseen vastanneista vastasi kyllä 38 henkilöä. Elinympäristö ja tiestö –osiossa nousi esille erityisesti tiestön kunto ja Vuoreslahdentien kunnostustarve. Tiestö ja maisema vaikuttavat kulkemiseen ja viihtyvyyteen alueella. Myös ladut/kuntoradat ja uimarannat kotarakennelmineen ovat kylissä tärkeitä. Esille nousivat myös uudisrakentaminen ja kaavoitus.

Kysely täytettiin 253 kertaa. Monet olivat vastanneet perusteellisesti lisätieto-kohtiin. Naisia vastaajista oli 60 % ja miehiä 40 %. Lomakkeella kysyttyjä nimi- ja yhteystietoja käytettiin arvonnassa, eikä niistä koota henkilörekisteriä. Palvelutarvekartoitukseen oli mahdollista vastata myös nimettömänä. Nimettömiä vastauksia tuli paperitse yli 50. Lomakkeiden lisäksi käytössä on ollut haastatteluaineisto. Projektipäällikkö kirjasi noin 50 henkilön tarpeita ja kehittämisajatuksia useissa eri tilaisuuksissa. Anna palautetta Kajaanin kaupungille! Palautetta voi antaa Kajaanin kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta tai tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

KAJAANIN KAUPUNGIN PALAUTEPALVELU

Additional info

Maaseutusihteeri/Aluesihteeri
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 710 0313
Otanmäen kirjastolla parillisilla viikoilla keskiviikkona klo 12-17, alkaen 22.1.2020. Vuolijoen koululla parittomilla viikoilla perjantaina klo 12-17, alkaen 31.1.2020 Kajaanin kaupungintalolla muina aikoina klo 8.30-16.30
Sähköpostiosoite: 

Viimeksi muokattu

9.1.2020