Olet täällä

Aluelautakunta

Vuolijoen aluelautakunta aloitti toimintansa vuoden 2016 tammikuussa osana Kajaanin kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Lautakunnan tehtävänä on edistää lähidemokratian periaatteita noudattaen asukkaiden osallistumista lähiympäristönsä asioiden päättämiseen, ohjaamiseen ja toteuttamiseen. Vuolijoen aluelautakunta käynnistettiin määräaikaisena kokeiluna vuosille 2016-2019 ja vakinaistetaan, mikäli toimintamalli havaitaan hyväksi.

Alla olevassa linkeissä tietoa siitä, mitä Vuolijoen aluelautakunta suunnittelee alueen kehittämiseksi:

Vuolijoen Tiekartta helmikuu 2017 
Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma

 

Aluelautakunta toimii

Vuolijoen aluelautakunnan tavoitteina ovat myös:

- Tiivis yhteistyö alueella toimivien järjestöjen kanssa: on tärkeää, että alueen järjestöt toimivat jatkossakin aktiivisesti ja yhteistyössä

- Tasapuolinen Vuolijoen kk:n ja Otanmäen taajamien sekä alueen kylien kehittäminen

- Kylien ja yleensä asukkaiden näkemyksien huomioiminen aluelautakunnan toiminnassa

- Tiivis ja luottamuksellinen yhteys kaupungin hallintoon

- Rohkeus tehdä päätöksiä

- Keskinäinen luottamus Vuolijoen alueella

- Läpinäkyvyys ja avoimuus toiminnassa

Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue. Aluelautakunta toimii aluksi kokeiluna vuoden 2019 loppuun saakka. Tämän mahdollistaa uusi kuntalaki, joka antaa aluelautakunnalle virallisen lausunto-oikeuden kuntastrategiaan ja talousarviovalmisteluun sekä asioihin, joiden ratkaisuilla on huomattava vaikutus kuntalaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Toiminnan tulokset arvioidaan ja lautakunnan jatkamisesta päätetään tuolloin tehtävän arvioinnin perusteella.

Aluelautakunnassa on enintään yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten lukumäärä määräytyy toimialueen kylien määrän mukaan. Toimialueella on yhdeksän kylää: Koski, Kytökoski-Saaresmäki, Käkilahti, Kuusiranta, Ojanperä, Otanmäki, Ounas, Vuolijoki ja Vuottolahti.

Aluelautakunnan jäsenet

Esityslistat ja pöytäkirjat alkaen 2017

Esityslistat ja pöytäkirjat 2016

 

Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin – hanke

Aluelautakunnan toimintamallin ja alueen kehittämiseksi saatiin Oulujärvi Leader ry:n rahoitusta Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin -hankkeelle 1.3.2016-30.6.2017. Rahoitus myönnettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin -hankkeen projektipäällikkönä toimi FM Katimari Partanen. Hankkeen projektityöntekijänä toimi huhti-toukokuussa 2017 FM Eveliina Tervaniemi.

Hankkeessa tehtiin palvelutarvekartoitus kesällä 2016. Vuolijoella tehty palvelutarvekartoitus tuotti runsaasti aineistoa Vuolijoen aluelautakunnan ja kylien kehittämistyöhön. Kartoituksen tuloksia on käytetty Vuolijoen kehittämis- ja toimintasuunnitelman laatimisessa. Vastanneet suhtautuvat positiivisesti siihen, että voisivat itse antaa pientä arjen tukea vapaaehtoisena. Monet alueen asukkaat ja kesäasukkaat kertoivat saavansa jo nyt apua, erityisesti maksutonta apua.

Kartoituksen perusteella Vuolijoen alueella olisi palvelujen ostotarvetta esimerkiksi huolto- ja pihaosaamiselle. Kylä- ja mökkitalkkareilta tarvitaan esimerkiksi puunkantoa ja nurmikonleikkuuta. Myös loma-asukkaille on tärkeää saada palveluja, kuten lumet luotuna ja lämmitetyt asunnot.
Voisitteko tulevaisuudessa tarjota jotain palvelua yrittäjänä tai muuten? Tähän kysymykseen vastanneista vastasi kyllä 38 henkilöä.
Elinympäristö ja tiestö –osiossa nousi esille erityisesti tiestön kunto ja Vuoreslahdentien kunnostustarve. Tiestö ja maisema vaikuttavat kulkemiseen ja viihtyvyyteen alueella. Myös ladut/kuntoradat ja uimarannat kotarakennelmineen ovat kylissä tärkeitä. Esille nousivat myös uudisrakentaminen ja kaavoitus.

Kysely täytettiin 253 kertaa. Monet olivat vastanneet perusteellisesti lisätieto-kohtiin. Naisia vastaajista oli 60 % ja miehiä 40 %. Lomakkeella kysyttyjä nimi- ja yhteystietoja käytettiin arvonnassa, eikä niistä koota henkilörekisteriä. Palvelutarvekartoitukseen oli mahdollista vastata myös nimettömänä. Nimettömiä vastauksia tuli paperitse yli 50.

Lomakkeiden lisäksi käytössä on ollut haastatteluaineisto. Projektipäällikkö kirjasi noin 50 henkilön tarpeita ja kehittämisajatuksia useissa eri tilaisuuksissa.

Anna palautetta Kajaanin kaupungille! Palautetta voi antaa Kajaanin kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta tai tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

KAJAANIN KAUPUNGIN PALAUTEPALVELU

 

 

 

Additional info

Viimeksi muokattu

15.4.2019