Olet täällä

Ajankohtaista

Runoviikko 2020
30.3.2020 - 9:00
Klassikoita ja ensi-iltoja Kajaanissa  – Kajaanin Runoviikon ohjelma on julkistettu 30.3. Kajaanin Runoviikko on maamme vanhin sanataiteen tapahtuma, joka vaalii kainuulaista rikasta sanataiteen perinnettä tuomalla Kajaaniin vuosittain valtakunnallisesti korkeatasoista ohjelmaa, jossa runoa esitetään monin eri keinoin, sanan, sävelen, tanssin ja kuvataiteen keinoin.
29.3.2020 - 16:59
Valtioneuvosto antoi 27. maaliskuuta eduskunnan käsiteltäväksi kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois. Maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulevat voimaan 28. maaliskuuta ja ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka.
Kainuun sote
28.3.2020 - 16:10
Kaik­ki po­ti­laat, joil­la on hen­gi­tys­tieoi­rei­ta (nu­ha, ys­kä, kuu­me, hen­ge­nah­dis­tus) ote­taan vas­taan vain pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Pan­de­mia­vas­taa­not­to si­jait­see täl­lä het­kel­lä uu­den sai­raa­lan poh­jois­pää­dys­sä, si­sään­käyn­ti F4. Pu­nai­set opas­teet oh­jaa­vat si­sään­käyn­nil­le.
Kajaani sininen 2019
26.3.2020 - 16:40
Kajaanin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja ei peritä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa itse kotona 18.3. -13.4.2020. Mikäli valtioneuvoston julistamat poikkeusolot jatkuvat, niin maksuhyvitys jatkuu edelleen niille perheille, jotka hoitavat lapsensa kotona.

Sivut