Olet täällä

Ajankohtaista

Parkkimittari kuva Reijo Haukia
30.6.2020 - 12:21
Sisäministeriö on antanut asiasta asetuksensa 9.6.2020. Kajaanin kaupungin pysäköintivirhemaksua on korotettu viimeksi vuonna 2008, joten maksu oli alhainen muihin vastaaviin kaupunkeihin verrattuna. Maksun korotus toteuttaa osaltaan kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaa maksutulojen korottamisella.
Kylmänkadun PIMA-selvitys kartta alueesta
29.6.2020 - 17:36
Maaperä- ja pohjavesitutkimusten ja niiden perusteella tehdyn riskinarvion mukaan Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella ei ole raskasmetalleista aiheutuvaa ympäristöja terveysriskiä. Kylmänkadun ympäristössä otettiin toukokuussa maaperänäytteitä monitoimivaunulla kairaamalla noin kymmenestä eri tutkimuspisteestä.

Sivut