You are here

Päivystys ja vikailmoitukset

Emergency and crisis communication

kaapelikaivanto.jpg

Katuvalopäivystys p. 0400 680 138 (Kajaanin Huoltokeskus Oy 24 h/vrk)

Liikennevalopäivystys p. 044 7033 563 (Oulun Energia 24 h/vrk)

Aurauspäivystys p. 044 7100 099 (talvisin klo 16.00 – 07.00)

Katujen ja teiden kunnossa- ja puhtaanapito

Virka-aikana Pekka Kolehmainen, p. 044 7100 651
Virka-ajan ulkopuolella kiinteistöpäivystys p. 044 7100 092, 044 7100 099 (talvisin)

Vesihuollon vikailmoitukset

Kajaanin Veden vikailmoitukset 24/7 p. 044 7100 100

Sähkönsiirron vikailmoitukset
Kaukolämmön vikailmoitukset

Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys- ja neuvontapalvelu p. 08 6156 6000
Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys

Vahingonkorvausvaatimukset

Voit antaa palautetta kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta myös palautepalvelun kautta.

 

Anna palautetta

 

Viimeksi muokattu

2020/10/09