Olet täällä

Kajaanin Sammonkaari -hanke

Sammonkaaren raitti_2

Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hankkeen tavoitteena on luoda Kajaaniin entisen linja-autoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli eri-ikäiseen ja -muotoiseen asumiseen. Hanke on elinkaarikorttelin suunnitteluhanke, jossa tehdään yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa korttelin toteutussuunnitelma.

Siinä määritellään korttelin ekologiset rakennusratkaisut ja rakentamishankkeen toteuttamistavat, jotka ohjaavat kaupungin viranomaistyönä tehtävää korttelin asemakaavoitusta sekä rakentamistapaohjeiden ja tontinluovutusehtojen tekemistä. Elinkaarikorttelissa on tarkoitus toteuttaa uusia asumisen ratkaisuja ja palveluja ja se tarjoaa alustan asumisen uusille energiatehokkuuden ja kiertotalouden innovaatioille ja teknologioille.

Kaupunkilaiset voivat osallistua alueen kehittämiseen vastaamalla kyselyyn. Kyselyssä kartoitetaan mm. minkälaisia asioita ja lisäpalveluita
alueelle tarvitaan, että asuminen ja oleskelu on viihtyisää. Kysely avautuu tästä linkistä.

Hankkeen taustat:

 • Vanhan linja-autoaseman tontti vapautuu uuteen käyttöön Kajaanin keskustaan
 • Elinkaariasumiselle ja uusien asumismuotojen kehittämiselle on kasvava tarve
 • Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kasvavat
 • Hankkeella edistetään puurakentamista, jota on käytetty Kajaanissa muihin kaupunkeihin nähden vielä vähän
 • Tiivistetään kaupunkirakennetta

Hankkeen pääteemat:

 • Elinkaariasuminen
 • Uudet ratkaisut rakennus- ja kiinteistötekniikassa
 • Uudet ratkaisut palvelujen ja asumisen suhteen
 • Uusiutuvat energiamuodot ja energiatehokkuus
 • Ekologisuus, kiertotalous, puurakentaminen
 • Turvallisuus, IOT, tietotekniikka ja teknologia
 • Uudet innovaatiot rakennuksissa, joilla helpotetaan arjen toimintaa ja asumista
Sammonkaaren alueen viistokuva

Alueesta:

 • Keskeisellä paikalla Kajaania, josta hyvät kulkuyhteydet ympäri kaupunkia (palvelut, koulut, työpaikat)
 • Alueen hyödyntäminen innovoinnissa
 • Mahdollistaa monenlaista toimintaa alueelle
 • Elinvoiman tuominen kaupunkikuvaan
Sammonkaari Sotkamontie

Päälukuja:

 • Rakennettavan tilan arvioitu määrä 17 000 kem2
 • Arvioitu hankearvo 30 – 40 milj. €

Aikataulu:

 • Toteutussuunnittelu 2018 – 2020
 • Kaavoitus 2020 – 2022
 • Rakentaminen 2022 →

Tavoitteita:

 • Kaupunkikeskustan kehittäminen
 • Uudet innovatiiviset ratkaisut keskeisenä tekijänä
 • Rakentamisen ja palveluiden toteutussuunnitelma
 • Tasokas, laadukkaita asumisen ratkaisuja tarjoava kortteli, jossa kaikilla on esteetön ja helppo asua. Yhteisöllinen kortteli → ”Toinen tukee toista periaate”
 • Osallistetaan asumisen ratkaisujen ja palvelujen tuottajat
Sammonkaari Lönnrotinkatu

 

Mitä asioita hankkeessa haetaan?

 • Uusia rakentamisen ratkaisuja
 • Uusia asumisen ratkaisuja
 • Uusia palveluja ja palvelun tuottamisen muotoja
 • Ennennäkemättömiä ratkaisuja
 • Yksilöllisyyttä

Lopputulokset:

 • Korttelin toteutussuunnitelma, joka toimii kaavoituksen ohjeena
 • Ideakokonaisuus, jonka mukaisesti korttelialueelle rakennetaan
 • Alusta uusille innovaatioille
 • Yhteisöllinen alue jossa yhdistyy arjen turva
 • Yrityksillä mahdollisuus tuotekehitykseen
Älykäs elinkaarikortteli

Vastuuhenkilö

Viimeksi muokattu

3.10.2019